Tel: 010 2192 400

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Admax Marketing Oy, y-tunnus 2174115-8
Viherkiitäjä 3
33960 Pirkkala

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö 
Admax Marketing Oy markkinnointiosasto, puh. 010-2192 400, asiakaspalvelu@admax.fi.

3. Rekisterin nimi 
Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisterin tietoja käytetään Admax Marketing Oy:n omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Admax Marketing Oy käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun sekä tarjonnan kohdistamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö 
1. Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: yrityksen nimi ja y-tunnus, sukunimi, etunimet, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite. Mahdollinen kielto lähettää asiakkaalle suoramarkkinointia. Mahdolliset sähköisen suoramarkkinoinnin luvat. 

2. Tiedot asiakkaiden tilauksista, toimituksista ja palautuksista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas tilaa tuotteita tai tilaa uutiskirjeen. Asiakas antaa suostumuksen suoramarkkinointiin (sähköposti) tilaamalla tuotteita tai tilaamalla uutiskirjeen. Asiakkaalla on mahdollisuus koska tahansa perua suostumuksensa joko erillisellä ilmoituksella osoitteeseen info@admax.fi tai peruuttamalla uutiskirje sen lopussa olevan linkin kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja.

8. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Asiakasrekisteriin pääsevät Admax Marketing Oy:n markkinnointiosasto. Pääsy ylläpitoon on suojattu tunnuksen ja salasanan avulla. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

25 vuoden kokemuksella

Olemme valtakunnallisesti toimiva, messuja, tapahtuma- sekä jakelutiemarkkinointia tukevien tuotteiden maahantuoja ja jakelija yli 25 vuoden kokemuksella. Uusimpana tuoteryhmänä lähinnä kuluttajapuolelle suunnatut retrohenkiset nostalgialahjat sekä piensisustustuotteet.

Julkaisujärjestelmä | Hakukoneoptimointi Netello